Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc

T6, 05/07/2019 - 16:18 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-CTGPL kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc (TGPL) và Quyết định số 27/QĐ-CTGPL về việc thành lập Đoàn kiểm về công tác TGPL tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, ngày 24 - 25/6/2019, Đoàn kiểm tra về công tác TGPL do đồng chí Cù Thu Anh–Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng Đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã tiến hành kiểm tra công tác TGPL tại 02 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Tại 2 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ thanh toán vụ việc TGPL đã được Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện từ 01/01/2018 đến 31/5/2019 cũng như kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương cấp cho các hoạt động TGPL của Trung tâm. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đi sâu vào kiểm tra về công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra cũng đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước báo cáo về thực trạng triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025 (tại Phú Thọ, Đoàn đã dành thời gian làm việc và nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng) và những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TGPL.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp cụ thể những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Tại buổi kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Phú Thọ, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ trong việc triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác TGPL được triển khai bài bản, kịp thời; với đặc thù địa hình phức tạp (huyện xa nhất của tỉnh cách hơn 200 km) nhưng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý không quản ngại khó khăn, vất vả tìm đến đối tượng để trợ giúp cho họ; kinh phí cấp cho hoạt động TGPL trên địa bàn được quan tâm, công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng được tạo điều kiện, hầu hết các vụ việc TGPL trong tố tụng đều do cơ quan thi hành án chuyển đến....

Đoàn kiểm tra cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế mà công tác TGPL tỉnh Phú Thọ cần khắc phục trong thời gian tới như: tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó chú trọng truyền thông đối với những vụ án có tính chất phức tạp, điển hình, có khả năng truyền thông lớn trong cả nước nhằm khẳng định vị thế của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý tại tỉnh Phú Thọ nói riêng, đội ngũ người thực hiện TGPL nói chung; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân; chủ động, tham mưu thu hút các luật sư tham gia TGPL, phát triển đội ngũ người thực hiện TGPL trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu TGPL của người được TGPL...tiếp tục tăng cường công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng để các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc trong thông báo, thông tin cho Trung tâm TGPL nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

Trong buổi kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, sự nỗ lực của của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc triển khai thực hiện khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục của Trung tâm trong quá trình quản lý số sách, giấy tờ và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT – BTP ngày 20/3/2019 quy định một số nội dung của hoạt động thống kê ngành Tư pháp…

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Phú Thọ đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới.

                                                                         Thanh Nga – Văn phòng Cục