Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk

T6, 28/09/2018 - 14:48 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 2353/QĐ-BTP ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 24/9/2018, Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm Phó Trưởng đoàn và các chuyên viên của Cục Trợ giúp pháp lý và Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đã làm việc với Sở Tư pháp để kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong phiên làm việc về nội dung trợ giúp pháp lý, đại diện của Sở Tư pháp đã báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh; thực trạng và nhu cầu về nguồn lực cho hoạt động TGPL tại địa phương; kết quả hoạt động TGPL; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg; tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động TGPL trong giai đoạn 01/01/2016 đến 31/8/2018.… Theo báo cáo, hiện tại Trung tâm có 15 Trợ giúp viên pháp lý được đào tạo bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Trong 02 năm 2016 và năm 2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 790/1.571 vụ việc tham gia tố tụng. Riêng từ 01/01/2018 đến 31/8/2018, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 489 vụ viêc tham gia tố tụng (chiếm 61,8% số vụ việc tham gia tố tụng trong 02 năm 2016 và 2017). Có thể nói, Đắk Lắk là một trong những địa phương đã thực hiện tốt việc tập trung vào vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng; 100% Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu tố tụng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 12 luật sư, thực hiện khoảng gần 100 vụ. Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã phối hợp tốt với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện công tác trợ giúp pháp lý về truyển thông và chuyển gửi nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm và các Chi nhánh thực hiện từ năm 2016 đến nay. Qua kiểm tra hồ sơ sổ sách nghiệp vụ, các báo cáo của Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; trao đổi các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến công tác quản lý và quá trình thực hiện nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Kết luận về công tác trợ giúp pháp lý, Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường đánh giá công tác trợ giúp pháp lý đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp Đắk Lắk, sự phối hợp cộng tác của các Sở, ban ngành có liên quan; đặc biệt sự cố gắng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk và sự nỗ lực của đội ngũ của người thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý.

Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường ghi nhận sự phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm cả về số lượng và chất lượng; đặc biệt là việc đổi mới nhận thức và sự quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, trong đó có việc tập trung vào vụ việc tố tụng…Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, kịp thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Đắk Lắk, của Bộ Tư pháp và Ngành Tư pháp.

Thay mặt Sở Tư pháp, bà Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã bày tỏ sự cảm ơn Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập đoàn công tác về trợ giúp pháp lý và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời cũng cảm ơn Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường đã lắng nghe, quan tâm và chia sẻ những khó khăn của địa phương và có những kết luận xác đáng. Thay mặt Sở Tư pháp, bà Thắng tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra và sẽ có những biện pháp để đưa công tác trợ giúp pháp lý Đắk Lắk có những bước phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thanh Hà