Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

T4, 17/07/2019 - 09:40 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định 3150/QĐ-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), trong hai ngày 11 và 12/7/2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (Đoàn kiểm tra).

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên khác thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Vinh và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương).

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương đánh giá những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10), trước đó là Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm), trách nhiệm của Trung tâm trong việc phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, kết quả thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý; đồng thời cũng nêu những hạn chế, bất cập trong hoạt động trợ giúp pháp lý, quá trình triển khai thực hiện hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thuộc trách nhiệm của các cơ quan theo Thông tư liên tịch số 10, Thông tư liên tịch số 11: quán triệt triển khai Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10, Thông tư liên tịch số 11; giải thích, hướng dẫn, chuyển gửi, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý; niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý; việc cấp giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; gửi lịch hỏi cung, lịch xét hỏi…Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đã phát biểu, nêu ý kiến thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm.

 

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương và các thành viên Đoàn kiểm tra đã có một số ý kiến trao đổi với Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương như: Đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong những năm qua trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương và các thành viên Hội đồng. Hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương đã giúp nâng cao vị thế của trợ giúp pháp lý trong tố tụng và được liên ngành ghi nhận.Tuy nhiên, tại một số cơ quan tiến hành tố tụng, công tác phối hợp còn có mức độ. Các ngành cần nhận thức rõ phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10 là nhiệm vụ của mình; từng ngành cần có văn bản chỉ đạo các đơn vị, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc ngành mình triển khai trách nhiệm phối hợp; Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương cần chủ động trong việc chỉ đạo triển khai công tác phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; Sở Tư pháp phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng, tập trung cho Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng hơn nữa, tiếp tục huy động nguồn lực luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý…

Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay mặt Đoàn kiểm tra đã có một số kết luận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương. Đề nghị tỉnh ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác trợ giúp pháp lý. Yêu cầu Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương tiếp tục tham mưu triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quy định trong Thông tư liên tịch số 10, đặc biệt trong việc chỉ đạo các ngành có văn bản chỉ đạo các đơn vị, người tiến hành tố tụng thuộc ngành mình triển khai công tác phối hợp; tăng cường giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý, nhất là trong các vụ việc dân sự; tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý trong tố tụng; dự toán đầy đủ kinh phí cho công tác phối hợp; nghiên cứu việc phối hợp đặt địa điểm trực thực hiện trợ giúp pháp lý tại Tòa án…Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương, nhất là kinh phí cho vụ việc tham gia tố tụng và cho công tác phối hợp của Hội đồng; các ngành quan tâm bảo đảm kinh phí cho công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng của ngành mình./.

Nguyễn Thị Pha, Cục Trợ giúp pháp lý.