Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Long An - Hội nghị tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý năm 2019

T3, 12/11/2019 - 14:25 -- phuongthao

Sáng ngày 05/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và trẻ em bị xâm hại theo Kế hoạch số 2408/KH-STP ngày 26/8/2019 của Sở Tư pháp. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, TAND tỉnh, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp; Thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đại diện lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an cấp huyện, VKSND cấp huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Luật sư; cán bộ, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Lê Kim Dung, thẩm phán, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh giới thiệu Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi; Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên; Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. Ông Lê Trung Trực, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý: chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, của Trợ giúp viên pháp lý; điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý…

Phát biểu chỉ đạo, kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành trong thời gian tới tăng cường phối hợp chặt chẽ nhiều hơn nữa; tránh, hạn chế trường hợp đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý bị bỏ sót. Đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh: có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Trợ giúp viên pháp lý, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Trợ giúp viên pháp lý kế cận và lâu dài để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật./.

                          Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An.