Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

05/07/2019 - 16:18

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-CTGPL kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc (TGPL) và Quyết định số 27/QĐ-CTGPL về việc thành lập Đoàn kiểm về công tác TGPL tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, ngày...