Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

NINH THUẬN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

T2, 08/01/2018 - 11:16 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, ngày 31/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4536/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, được sự ủy quyền của UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 29/12/2017 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

 Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - Cộng tác viên) của Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Phạm Ngân- Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã triển khai các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017 và Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Trong quá trình triển khai Đồng chí Phạm Ngân đã so sánh, đối chiếu giữa Luật TGPL năm 2006 và Luật TGPL năm 2017 để từ đó thấy được những điểm mới của Luật TGPL năm 2017, đồng thời nhấn mạnh về diện người được trợ giúp pháp lý có sự mở rộng hơn so với quy định của Luật TGPL năm 2006 và phân tích từng diện người thuộc đối tượng được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, diện người thuộc đối tượng có điều kiện khăn khăn về tài chính theo hướng dẫn tại Nghị định số 144/2017/NĐ-CP để các đại biểu tham dự Hội nghị hiểu rõ hơn về những quy định mới của Luật TGPL 2017. Bên cạnh đó, tại Hội nghị cũng đề cập đến nội dung tăng cường công tác phối kết hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý trong việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật TGPL năm 2017 đến với người dân tại địa phương mình, giúp họ thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý. Đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện TGPL được thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí khi có yêu cầu.

 

                                                                             Đinh Thị Nhì

                                          Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Thuận