Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Nỗ lực hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý

T6, 06/01/2017 - 15:04 -- tuanvq

Chiều ngày 05/01, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Cục Trợ giúp pháp lý.

Báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý năm 2016, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh cho biết, xác định việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục, năm 2016, Cục đã tập trung nguồn lực vào việc xây dựng dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; tập trung xây dựng các văn bản nhằm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý như tham mưu giúp Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình và nhiều văn bản quan trọng khác nhằm triển khai Đề án. Việc triển khai Đề án tại Cục và các địa phương được thực hiện theo đúng Kế hoạch, đi vào chiều sâu và thực chất góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích cho các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp miễn phí.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, Cục đã chú trọng nâng cao chất lượng tham gia tố tụng cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý. Cục đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tham gia tố tụng đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, hành chính. Kỹ năng tranh tụng tại tòa của người thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng đáp ứng nhu cầu của người được trợ giúp. Chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng được nâng lên rõ rệt, được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận và tạo niềm tin cho người được trợ giúp. Năm 2016, 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện được 96.243 vụ việc, trong đó có 10.822 vụ việc tham gia tố tụng.

Cục cũng chú trọng công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm quảng bá rộng rãi công tác trợ giúp pháp lý đến với người dân, cơ quan, tổ chức. Theo đó, Cục đã tích cực thực hiện truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… 
Các mặt công tác khác của Cục cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng Báo cáo kết quả công tác năm 2016 của Cục là toàn diện và đánh giá cao về việc xây dựng thể chế, nhất là đối với việc xây dựng dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của Cục. Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, Thứ trưởng yêu cầu Cục cần sớm khắc phục để triển khai tốt hơn nữa công tác trợ giúp pháp lý năm 2017.

Định hướng hoạt động năm 2017, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục kế thừa các thành tích năm 2016 để quyết liệt thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý khi được Quốc hội thông qua; rà soát các luật và các văn bản dưới luật có liên quan để thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định của pháp luật; Triển khai ngay từ đầu năm những nhiệm vụ liên quan đến Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.

Hoàng Vy Anh
(Nguồn: moj.gov.vn)