Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Quảng Bình: Tập huấn nghiệp vụ và triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

T5, 29/03/2018 - 09:21 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch 1960/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Kế hoạch số 2410/KH-HĐPHLN ngày 28/10/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh, ngày 16/3/2018, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, triển khai luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) và hơn 200 đại biểu là những người hoạt động trong lĩnh vực tố tụng, thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Chủ tịch Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và triển khai Luật trợ giúp pháp lý

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý giới thiệu một số nội dung mới, quan trọng của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định 144/2017/NĐPCP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư 08/2017TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Một số quy định về hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 và định dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch số 11/2013, đồng chí Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó Thủ trưởng thường trực CQCSĐT Công an tỉnh giới thiệu những quy định mới về trợ giúp pháp lý trong các Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, luật Tố tụng hành chính 2015; một số nội dung cơ bản của luật số 12/2017/QH 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13…

Đồng chí Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và triển khai Luật trợ giúp pháp lý

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng pháp lý và công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nói chung, trong đó có các nội  dung  liên quan đến hình sự và tố tụng hình sự.

Thông qua buổi tập huấn đã nâng cao hiệu quả hoạt động về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác trợ giúp pháp lý, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp giữa trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với các cơ cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng...

ĐH