Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

T2, 08/01/2018 - 10:47 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch số 9556/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 27/12/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai LuậtTrợ giúp pháp lý năm 2017. Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư phápchủ trì Hội nghị và trực tiếp báo cáo triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017tại Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố;  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;Công an thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; Hội Luật gia thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; các Sở, ban, ngành của thành phố; tổ chức luật sư; Trung tâm tư vấn pháp luật; UBND các quận, huyện; Tòa án nhân dân các quận, huyện; Viện Kiểm sát các nhân dân quận, huyện;Công an các quận, huyện, Phòng Tư pháp các quận huyện; Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là Luật sư và công chức Tư pháp - hộ tịch các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, cụ thể như: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý; vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý; phân biệt trợ giúp pháp lý với dịch vụ pháp lý thiện nguyện; vai trò của Sở Tư pháp trong hoạt động trợ giúp pháp lý; vấn đề ký hợp đồng giữa Sở Tư pháp với các tổ chức luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý; những quy định về tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức khác đối với hoạt động trợ giúp pháp lý; vấn đề tài chính cho công tác trợ giúp pháp lý…Đồng thời, đồng chí Châu Thanh Việt cũng đã triển khai những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 9556/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó xác định những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị cần tổ chức triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương có sự phối hợp hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 để hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố./.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng