Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cho đội ngũ người tiến hành tố tụng.

T4, 14/03/2018 - 16:38 -- tuanvq

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-STP ngày 30/01/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ngày 07/02/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho đội ngũ người tiến hành tố tụng. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên,  Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn; Thành viên Tổ giúp việc; Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Kạn; Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo các Phòng PC 45, PC47, PA92 - Công an tỉnh; Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp; Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố;  Điều tra viên, Luật sư - Cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đồng thời lồng ghép tổng kết hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và triển khai hoạt động năm 2018. 

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi kinh nghiệm vướng mắc khó khăn, đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Về khó khăn hạn chế phải kể đến như: Trợ giúp viên pháp lý còn thiếu; chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động Trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó vẫn còn một số đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý chưa chủ động đến Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm để yêu cầu trợ giúp pháp lý…Trên cơ sở đó các đại biểu đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới cần tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ người tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý, tuyên truyền quy định về trợ giúp pháp lý đến người dân…

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Khoa đánh giá công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm qua đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án. Để công tác trợ giúp pháp lý nói chung và hoạt động tố tụng nói riêng đạt được hiệu quả cao, năm 2018 các ngành thành viên của Hội đồng tổ chức thực hiện tốt nội dung đề ra trong Kế hoạch. Theo đó, Hội đồng phối hợp liên ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của mỗi thành viên, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và văn bản mới liên quan; Thay thế bảng niêm yết thông tin về trợ giúp pháp lý. Cử luật sư cộng tác viên, trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ, đại diện cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý kịp thời. Tăng cường phối hợp địa phương nhằm phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy công tác trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phối hợp phù hợp với chức năng từng ngành, đơn vị để nâng cao hiệu quả.

                                                                                       Hồng Anh

                                                     Trung tâm TGPLNN tỉnh Bắc Kạn