Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý

T6, 28/12/2018 - 09:23 -- tuanvq

Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý
Triển khai thực hiện Quy chế số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 về phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL), Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố.
Tham dự Lễ ký kết, về phía Sở Tư pháp có đồng chí Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đồng chí là lãnh đạo Phòng Bổ trợ Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trưởng Phòng, Trưởng Chi nhánh và các Trợ giúp viên pháp lý; về phía Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ có Luật sư Trần Minh Trị - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, cùng các luật sư trong Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.
Tại buổi Lễ ký kết, hai bên thống nhất ký kết Quy chế phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung như: tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; giới thiệu và thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; lựa chọn luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư. …
phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp kỳ vọng Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế phối hợp nhằm tăng cường việc quản lý luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, đồng thời cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, đảm bảo chất lượng cho người được trợ giúp pháp lý, không bỏ sót đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Luật sư Trần Minh Trị - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ cùng ký kết Quy chế phối hợp
Luật sư Trần Minh Trị - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ – cũng đề nghị Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có giải pháp giám sát, theo dõi kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý của luật sư, đảm bảo dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí do Luật sư cung cấp đến người được trợ giúp pháp lý đảm bảo chất lượng. Đồng thời, các bên cũng cần phải thực hiện tốt công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý để tất cả những đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố biết về quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu và vướng mắc pháp luật./.