Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

TGPL với công tác dân vận

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ mồ côi, người già cô đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần

T5, 14/11/2013 - 16:32 -- dongnv

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013, ngày 06/8/2013

Tiếng Việt

Hà Tĩnh : Trợ giúp pháp lý lưu động

T5, 14/11/2013 - 16:06 -- dongnv

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo năm 2013

Tiếng Việt

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh trợ giúp pháp lý lưu động tại thành phố Uông Bí.

T5, 14/11/2013 - 15:50 -- dongnv

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với UBND thành phố Uông Bí, phòng Tư pháp tiến hành Trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân các phường Phương Đông, Phương Nam, Quang Trung và Yên Thanh nơi mà số lượng người có công, gia đình chính sách chiếm số lượng lớn.

Tiếng Việt

Quảng Ninh: Trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh nhà trường tại huyện Hải Hà

T5, 14/11/2013 - 15:32 -- dongnv

 Quyết định số 2467 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch TGPL cho trẻ em, người chưa thành niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/8/2013, Huyện đoàn Hải Hà phối hợp với một số cơ quan, ban ngành như: Tư pháp, Công an, Giáo dục đào tạo đã tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 1.000 em học sinh của trường THPT Quảng Hà, huyện Hải Hà.

Tiếng Việt

Trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi: Hành trình xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30a

T5, 14/11/2013 - 15:22 -- dongnv

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư.

Tiếng Việt

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang: Tăng cường Trợ giúp pháp lý lưu động tại vùng đặc biệt khó khăn

T5, 14/11/2013 - 15:14 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 và tiếp tục thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 02/8/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số gắn với trợ giúp pháp lý cho ng­ười nghèo và đối tư­ợng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 04 xã Thổ Bình, Hồng Quang, Lăng Can và Phúc Yên, huyện Lâm Bình, một huyện nghèo, khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang.

Tiếng Việt

Các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Dương Minh Châu là cầu nối chuyển tải pháp luật đến với nhân dân

T5, 14/11/2013 - 15:10 -- dongnv

Huyện Dương Minh Châu có 10 xã và 01 thị trấn thành lập Câu lạc bộ TGPL, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có 5 thành viên, cơ cấu gồm: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn là Chủ nhiệm, công chức Tư pháp là Phó chủ nhiệm, thành viên gồm Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên hoặc MTTQ xã, thị trấn. 11/11 Câu lạc bộ đều xây dựng Chương trình sinh hoạt năm theo Điều lệ quy định và cụ thể hóa nội dung sinh hoạt định kỳ tháng.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - TGPL với công tác dân vận