Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo: Gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước về việc thống kê danh sách trợ giúp viên pháp lý

T2, 16/07/2018 - 11:31 -- tuanvq

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm TGPLNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và Bộ Nội vụ xây dựng Đề án thi thăng hạng trợ giúp viên pháp lý. Để có cơ sở đánh giá thực tiễn về đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đủ điều kiện dự thi thăng hạng, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị đồng chí Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thống kê danh sách trợ giúp viên pháp lý (theo biểu mẫu gửi kèm) và gửi về Cục Trợ giúp pháp lý qua email hienbtt@moj.gov.vn trước 15h ngày 18/7/2018.
Trân trọng sự quan tâm của các đồng chí./.

(Tải biểu mẫu bên dưới)