Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

THÔNG BÁO NỘI DUNG PHỎNG VẤN VÀ GỢI Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN, DỮ LIỆU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018