Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ trợ giúp viên pháp lý hạng III lên trợ giúp viên pháp lý hạng II của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

T2, 21/10/2019 - 12:41 -- Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)

Chi tiết xem ở File đính kèm.

Trân trọng!

Tiếng Việt

Thông báo về việc cập nhật lên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý và báo cáo về số lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019

T3, 15/10/2019 - 10:49 -- phuongthao

Để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019, đồng thời, chuẩn bị chấm điểm thi đua Sở Tư pháp theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố tổ chức cập nhật các vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành từ ngày 01/11/2018 đến

Tiếng Việt

Công văn số 06/TGPL-TTTTDL ngày 06/8/2019 về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

T2, 12/08/2019 - 10:42 -- tunn

Thực hiện Công văn số 06/TGPL-TTTTDL ngày 06/8/2019 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu Trợ giúp pháp lý về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện tốt những công việc đã nêu trong Công văn. Trân trọng cảm ơn!

Tiếng Việt

Thông báo V/v gửi báo cáo năm 2018 về kết quả triển khai Thông tư liên tịch 10 của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

T3, 23/07/2019 - 15:21 -- phuongthao

Theo khoản 5 Điều 20 Thông tư liên tịch số 10/2018/ TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10) thì “Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo về kết quả triển khai Thông tư liên tịch này gửi cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương.

Tiếng Việt

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

T2, 22/07/2019 - 10:30 -- phuongthao

Để triển khai Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệ

Tiếng Việt

Thông báo V/v thực hiện Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2019 theo Thông tư 12/2018/TT-BTP

T2, 08/07/2019 - 09:54 -- phuongthao

Đến ngày 25/6/2019 là hết hạn gửi Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2019 theo mẫu quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đến nay có rất ít Trung tâm TGPL gửi Báo cáo, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành