Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020

T3, 14/01/2020 - 06:12 -- admin

Mục đích của Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) nhằm xác định rõ nội dung công việc nhằm tăng cường triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắ

Tiếng Việt

Thông báo về việc phát sóng chương trình phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý

T6, 20/12/2019 - 09:15 -- admin
Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình phỏng vấn được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 15 giờ thứ 7 ngày 21/12/2019 và phát lại vào lúc 15 giờ thứ 3 ngày 24/12/2019.
Cục Trợ giúp pháp lý thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết và đón xem chương trình.
Tiếng Việt

Thông báo V/v phát sóng chương trình phóng sự TGPL cho trẻ em bị xâm hại

T6, 06/12/2019 - 08:54 -- phuongthao
Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2019, trong thời gian qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình phóng sự trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại.
Tiếng Việt

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II

T3, 03/12/2019 - 17:09 -- vananh

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II (được phê duyệt tại Quyết định số 2587/QĐ-BTP ngày 16/10/2019), Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II của Bộ Tư pháp thông báo các nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ thi.

Tiếng Việt

Thông báo về việc phát sóng chương trình phỏng vấn đồng chí Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý

T7, 30/11/2019 - 10:16 -- phuongthao

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình phỏng vấn được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 15 giờ thứ bảy ngày 30/11/2019 và phát lại vào 15 giờ thứ ba ngày 03/12/2019.

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết và đón xem chương trình.

Tiếng Việt

Đôn đốc địa phương triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T6, 29/11/2019 - 14:15 -- phuongthao

Để có cơ sở theo dõi, thống kê, báo cáo về công tác TGPL trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin việc/ vụ việc TGPL và thông tin về tổ chức, cán bộ… lên Hệ thống.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành