Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo: Yêu cầu thông tin tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL ngày 26/2/2015.

T6, 10/04/2015 - 14:54 -- dongnv

Ngày 26/2/2015, Bộ trưởng  Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 587/BTP-TGPL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý. Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý gửi thông tin về tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL tại địa phương đến thời điểm hiện tại (và cập nhật liên tục) để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Địa chỉ mail gửi thông tin: Thanhtt@moj.gov.vn

Số điện thoại liên hệ: 046.2749.638  (đ/c Thanh – Phòng Quản lý nghiệp vụ).

Tiếng Việt

Thông Báo: Cv số 96/CTGPL-NV V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách TGPL theo QĐ số 59/2012/QĐ-TTg

T5, 12/03/2015 - 15:37 -- dongnv

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố............................

 

 

Download Công văn và Phụ lục tại đây

/sites/default/files/cong_van.jpg

/sites/default/files/phu_luc_0.rar

Tiếng Việt

Thông báo việc cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc

T6, 23/01/2015 - 11:38 -- dongnv

Để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Trung tâm  gửi thông tin về thay đổi nhân sự, tổ chức bộ máy và các hoạt động nổi bật của Trung tâm (nếu có) theo địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn vào ngày thứ 5, hàng tuần.

Undefined

Thông Báo: V/v báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

T5, 15/01/2015 - 11:14 -- dongnv

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trung tâm Download công văn và phụ lục tại đây

Công văn

cv_yeu_cau_dia_phuong_bc_tgpl_cho_nkt_2014_chinh_thuc_1.doc

Đề Cương BC

de_cuong_bao_cao_chinh_thuc_0.doc

Phụ Lục

4_phu_luc.rar

 

Tiếng Việt

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014

T4, 10/12/2014 - 12:10 -- dongnv

Download công văn và tài liệu tại đây.

 

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014.

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Danh sách học viên đủ điều kiện.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành