Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo CV Số: 3211/BTP-TGPL V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

T6, 04/09/2015 - 11:35 -- dongnv

Thông báo: QĐ số 1543.QĐ.BTP ban hành KH triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025

T5, 27/08/2015 - 18:41 -- dongnv

CV Số: 2067/BTP-CTGPL V/v góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL

T5, 25/06/2015 - 09:29 -- dongnv

 

Download Công văn, Kế hoạch, Quyết Định tại đây

/sites/default/files/cong_van_2067.zip

Tiếng Việt

Thông báo: Yêu cầu thông tin tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL ngày 26/2/2015.

T6, 10/04/2015 - 14:54 -- dongnv

Ngày 26/2/2015, Bộ trưởng  Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 587/BTP-TGPL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý. Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý gửi thông tin về tình hình triển khai Công văn số 587/BTP-TGPL tại địa phương đến thời điểm hiện tại (và cập nhật liên tục) để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Địa chỉ mail gửi thông tin: Thanhtt@moj.gov.vn

Số điện thoại liên hệ: 046.2749.638  (đ/c Thanh – Phòng Quản lý nghiệp vụ).

Tiếng Việt

Thông Báo: Cv số 96/CTGPL-NV V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách TGPL theo QĐ số 59/2012/QĐ-TTg

T5, 12/03/2015 - 15:37 -- dongnv

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố............................

 

 

Download Công văn và Phụ lục tại đây

/sites/default/files/cong_van.jpg

/sites/default/files/phu_luc_0.rar

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành