Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo về việc cập nhật trên Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T3, 19/11/2019 - 12:28 -- phuongthao

Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Phần mềm) đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 theo Công văn số 16/TGPL-TTTTDL ngày 17/01/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Thông báo về việc cập nhật trên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T3, 29/10/2019 - 10:09 -- phuongthao

Trong thời gian qua, các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã vận hành và khai thác có hiệu quả Phần mềm, tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số Trung tâm/trợ giúp viên pháp lý chưa thực hiện việc cập nhật hoặc việc cập nhật chưa được thường xuyên, liên tục.

Tiếng Việt

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ trợ giúp viên pháp lý hạng III lên trợ giúp viên pháp lý hạng II của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

T2, 21/10/2019 - 12:41 -- Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)

Chi tiết xem ở File đính kèm.

Trân trọng!

Tiếng Việt

Thông báo về việc cập nhật lên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý và báo cáo về số lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019

T3, 15/10/2019 - 10:49 -- phuongthao

Để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019, đồng thời, chuẩn bị chấm điểm thi đua Sở Tư pháp theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố tổ chức cập nhật các vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành từ ngày 01/11/2018 đến

Tiếng Việt

Công văn số 06/TGPL-TTTTDL ngày 06/8/2019 về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

T2, 12/08/2019 - 10:42 -- tunn

Thực hiện Công văn số 06/TGPL-TTTTDL ngày 06/8/2019 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu Trợ giúp pháp lý về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện tốt những công việc đã nêu trong Công văn. Trân trọng cảm ơn!

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành