Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

T2, 26/06/2017 - 10:44 -- tuanvq

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông tư số 05/2017/TT-BTP v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL

T6, 12/05/2017 - 12:47 -- tuanvq

- Chi tiết thông tư:   thong_tu_so_05-2017-tt-btp.pdf

- Phụ lục:   phu_luc_so_01.pdf

                  phu_luc_so_02.pdf

                  phu_luc_so_03.pdf

Tiếng Việt

Mẫu giấy mời số 09/GM-CTGPL v/v tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật ngày 19/5/2017 tại Quy Nhơn, Bình Định

T4, 10/05/2017 - 15:30 -- tuanvq

- Mẫu giấy mời gửi Trung tâm TGPL nhà nước của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk:   giay_moi_so_09-gm-ctgpl.pdf

 

Tiếng Việt

Thông báo: Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017

T6, 24/03/2017 - 09:51 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định và Kế hoạch Hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2017 được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo: QUYẾT ĐỊNH số 328/QĐ-BTP Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

T4, 22/03/2017 - 09:04 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành