Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật TGPL

T3, 18/07/2017 - 15:29 -- tuanvq

Kính gửi UBND các tỉnh/ thành phố,

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Quyết định).

Tiếng Việt

Giấy mời số 10/GM- CTGPL v/v tổ chức Hội nghị tại Thụy Khuê, Hà Nội ngày 11/7/2017

T4, 05/07/2017 - 11:19 -- tuanvq

Mẫu giấy mời gửi Sở Tư pháp các tỉnh/ thành phố Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nam, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kan, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng:

  Tải Giấy mời gửi Sở Tư pháp tại đây

Mẫu giấy mời gửi tới Trung tâm TGPLNN các tỉnh/ thành phố Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nam, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kan, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng:

Tiếng Việt

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

T2, 26/06/2017 - 10:44 -- tuanvq

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông tư số 05/2017/TT-BTP v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL

T6, 12/05/2017 - 12:47 -- tuanvq

- Chi tiết thông tư:   thong_tu_so_05-2017-tt-btp.pdf

- Phụ lục:   phu_luc_so_01.pdf

                  phu_luc_so_02.pdf

                  phu_luc_so_03.pdf

Tiếng Việt

Mẫu giấy mời số 09/GM-CTGPL v/v tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật ngày 19/5/2017 tại Quy Nhơn, Bình Định

T4, 10/05/2017 - 15:30 -- tuanvq

- Mẫu giấy mời gửi Trung tâm TGPL nhà nước của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk:   giay_moi_so_09-gm-ctgpl.pdf

 

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành