Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Đôn đốc địa phương triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T2, 30/12/2019 - 10:09 -- admin

Để có cơ sở theo dõi, thống kê, báo cáo về công tác TGPL trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố (Trung tâm) nào đã cập nhật thì tiếp tục cập nhật. Những Trung tâm nào trong tuần chưa cập nhật thì quan tâm, thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin việc/vụ việc TGPL và thông tin về tổ chức, cán bộ… lên Hệ thống. 

Tiếng Việt

Đôn đốc địa phương triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T2, 16/12/2019 - 09:49 -- admin

Để có cơ sở theo dõi, thống kê, báo cáo về công tác TGPL trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố (Trung tâm) nào đã cập nhật thì tiếp tục cập nhật. Những Trung tâm nào trong tuần chưa cập nhật thì quan tâm, thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp

Tiếng Việt

Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNV về việc thực hiện một số nhiệm vụ triển khai Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

T3, 23/04/2019 - 15:41 -- tunn

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 trong đó có giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp (Cục trợ giúp pháp lý) chưa nhận được văn bản của một số địa phương về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.

Undefined

Công văn 125/CTGPL – TC&QLCL v/v trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật

T6, 29/03/2019 - 16:22 -- vananh

  Nhằm tăng cường ý thức chăm lo, giúp đỡ cho người khuyết tật nói chung và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng, đồng thời, hướng tới kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), ngày 28/3/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã ban hành Công văn số 125/CTGPL – TC&QLCL về việc trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế ngư

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành