Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Quyết định số 200/QĐ-BTP v/v ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)

T5, 16/02/2017 - 17:09 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định số 200/QĐ-BTP và Kế hoạch xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017

T5, 05/01/2017 - 11:01 -- tuanvq

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017.

Tiếng Việt

Thông báo: Quyết định số 2662 v/v ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động TGPL năm 2016 và năm 2017

T3, 03/01/2017 - 16:08 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo: Công văn số 434/ CTGPL-VP v/v gửi tài liệu tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý về các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

T6, 23/12/2016 - 08:44 -- tuanvq

Chi tiết công văn đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo : Công văn Số: 423/CTGPL-VP: V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác báo cáo, thống kê và công tác khác trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

T6, 04/11/2016 - 14:40 -- tuanvq

Chi tiết Công văn và Phụ lục đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Quyết định số 32/2016/QĐ- TTg Ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016- 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

T3, 16/08/2016 - 16:04 -- tuanvq

Quyết định được đính kèm bên dưới.

Undefined

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành