Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP Ý THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

T3, 10/10/2017 - 16:13 -- tuanvq

Ngày 27/9/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4549/BTP-TGPL về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Thông tư được ban hành sẽ có hiệu lực vào 01/01/2018.

Tiếng Việt

Thông báo: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL

T4, 27/09/2017 - 17:13 -- tuanvq

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư.

Tiếng Việt

Thông báo: Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định về TGPL trong HĐTT

T4, 27/09/2017 - 17:12 -- tuanvq

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Giấy mời v/v Hội nghị triển khai thi hành Luật TGPL ngày 26/09/2017 tại Hà Nội

T5, 21/09/2017 - 14:47 -- tuanvq

Giấy mời gửi 31 Sở Tư pháp: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nội, Thừa Thiên Huế (GM 601)

Giấy mời số 601/ GM-BTP

Tiếng Việt

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

T3, 29/08/2017 - 10:42 -- tuanvq

Kính gửi Quý cơ quan,

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Đôn đốc việc thực hiện báo cáo chỉ tiêu vụ việc 6 tháng đầu năm 2017

T6, 11/08/2017 - 10:54 -- tuanvq

Thông báo

về việc gửi Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý 6 tháng đầu năm 2017

 

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành