Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo: Quyết định số 2662 v/v ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động TGPL năm 2016 và năm 2017

T3, 03/01/2017 - 16:08 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo: Công văn số 434/ CTGPL-VP v/v gửi tài liệu tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý về các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

T6, 23/12/2016 - 08:44 -- tuanvq

Chi tiết công văn đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo : Công văn Số: 423/CTGPL-VP: V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác báo cáo, thống kê và công tác khác trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

T6, 04/11/2016 - 14:40 -- tuanvq

Chi tiết Công văn và Phụ lục đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Quyết định số 32/2016/QĐ- TTg Ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016- 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

T3, 16/08/2016 - 16:04 -- tuanvq

Quyết định được đính kèm bên dưới.

Undefined

BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên phá Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

T2, 25/07/2016 - 09:02 -- tuanvq

         Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch).

Undefined

Công văn số 1593/ BTP-TGPL: V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng ( Công văn đính kèm bên dưới)

T3, 31/05/2016 - 16:10 -- tuanvq

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ngày 02/03/2016 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh có Công văn số 51/TGPL đề nghị hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp Trợ giúp viên pháp lý được cử đi học các lớp lý luận chính trị hình thức tập trung hoặc tại chức (vừa học vừa làm) hoặc Trợ giúp viên pháp lý nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp hướng dẫn vấn đề này như sau:...

Undefined

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành