Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên phá Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

T2, 25/07/2016 - 09:02 -- tuanvq

         Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch).

Undefined

Công văn số 1593/ BTP-TGPL: V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng ( Công văn đính kèm bên dưới)

T3, 31/05/2016 - 16:10 -- tuanvq

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ngày 02/03/2016 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh có Công văn số 51/TGPL đề nghị hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp Trợ giúp viên pháp lý được cử đi học các lớp lý luận chính trị hình thức tập trung hoặc tại chức (vừa học vừa làm) hoặc Trợ giúp viên pháp lý nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp hướng dẫn vấn đề này như sau:...

Undefined

Thông báo tham dự Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

T2, 30/05/2016 - 12:24 -- tuanvq

Được sự tài trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện năm 2016 (GIG) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UNWOMEN), Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính mời các đại biểu của của Trung tâm có danh sách kèm theo tham dự Hội nghị
1. Thời gian: Ngày 06 - 07/6/2016.
Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06/6/2016.
2. Địa điểm: Khu Biệt thự Tây Hồ, số 8, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

Undefined

Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

T6, 27/05/2016 - 11:08 -- tuanvq

Theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Undefined

Thông báo: Công văn số 193/CTGPL- CS& QLNV V/v góp ý dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TGPL ( Dự thảo thông tư gửi kèm theo).

T4, 25/05/2016 - 16:21 -- tuanvq

Kính gửi: Sở Tư Pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Vụ Công chức viên chức thuộc Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư liên tịch).

Tiếng Việt

Thông báo: Ngày 25/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 960 /QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016

T3, 26/04/2016 - 17:22 -- dongnv

"Ngày 25/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 960 /QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 ( Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tr

Tiếng Việt

Thông báo: CV số 1212/BTP-TGPL V/v Góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (dự thảo Thông tư và Tờ trình gửi kèm theo).

T3, 19/04/2016 - 09:00 -- dongnv

Kính gửi: Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Download dự thảo Thông tư và Tờ trình tại đây

Tiếng Việt

Thông báo QĐ Số: 463 /QĐ-HĐPH V/v Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

T5, 24/03/2016 - 11:29 -- dongnv

                                                                      QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG Ở TRUNG ƯƠNG

Tiếng Việt

Thông báo : Công văn Số: 383 /BTP-TGPL V/v chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2016

T3, 16/02/2016 - 14:29 -- dongnv

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành