Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Mẫu giấy mời số 09/GM-CTGPL v/v tập huấn kỹ năng TGPL cho người khuyết tật ngày 19/5/2017 tại Quy Nhơn, Bình Định

T4, 10/05/2017 - 15:30 -- tuanvq

- Mẫu giấy mời gửi Trung tâm TGPL nhà nước của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk:   giay_moi_so_09-gm-ctgpl.pdf

 

Tiếng Việt

Thông báo: Ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017

T6, 24/03/2017 - 09:51 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định và Kế hoạch Hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2017 được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo: QUYẾT ĐỊNH số 328/QĐ-BTP Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

T4, 22/03/2017 - 09:04 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Quyết định số 200/QĐ-BTP v/v ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)

T5, 16/02/2017 - 17:09 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định số 200/QĐ-BTP và Kế hoạch xin được đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017

T5, 05/01/2017 - 11:01 -- tuanvq

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017.

Tiếng Việt

Thông báo: Quyết định số 2662 v/v ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động TGPL năm 2016 và năm 2017

T3, 03/01/2017 - 16:08 -- tuanvq

Chi tiết Quyết định đính kèm bên dưới.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành