Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo việc cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc

T6, 23/01/2015 - 11:38 -- dongnv

Để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Trung tâm  gửi thông tin về thay đổi nhân sự, tổ chức bộ máy và các hoạt động nổi bật của Trung tâm (nếu có) theo địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn vào ngày thứ 5, hàng tuần.

Undefined

Thông Báo: V/v báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

T5, 15/01/2015 - 11:14 -- dongnv

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trung tâm Download công văn và phụ lục tại đây

Công văn

cv_yeu_cau_dia_phuong_bc_tgpl_cho_nkt_2014_chinh_thuc_1.doc

Đề Cương BC

de_cuong_bao_cao_chinh_thuc_0.doc

Phụ Lục

4_phu_luc.rar

 

Tiếng Việt

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014

T4, 10/12/2014 - 12:10 -- dongnv

Download công văn và tài liệu tại đây.

 

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014.

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Danh sách học viên đủ điều kiện.

Tiếng Việt

Thông tư số: 21/2014/TT-BTP Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

T5, 13/11/2014 - 10:58 -- dongnv

Thông tư bao gồm 3 Chương, 9 Điều và có cơ cấu như sau:

- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2).

- Chương II. Quy định cụ thể (từ Điều 3 đến Điều 7).

- Chương III.  Điều khoản thi hành (từ Điều 8 đến Điều 9).

Tiếng Việt

Thông báo: Giấy Mời

T2, 29/09/2014 - 08:28 -- dongnv

1, file 1: Giấy mời Trung tâm TGPL các tỉnh Quảng Nam, Quảng trị, Quảng Ngãi, mời 02 đại biểu:
- 01 lãnh đạo Trung tâm;
- 01 Trợ giúp viên pháp lý đã tham gia tố tụng ít nhất từ 05 vụ việc trở lên tham dự Tọa đàm.

2, file 2: Giấy mời trung tâm TGPLcác tỉnh: Bắc Kan, Hải Phòng, Thái Bình, Hòa Bình, Sơn La, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam, Bắc Giang; Bắc Ninh; Vĩnh Phúc; Ninh Bình, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, mời 03 đại biểu:

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành