Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Thông báo: Công văn V/v Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

T5, 21/08/2014 - 15:48 -- dongnv

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố.....

 V/v Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

 

 

 

Download Công văn và mẫu báo cáo tại đây

/sites/default/files/picture1_002.jpg

/sites/default/files/picture1_003.jpg

Tiếng Việt

Thông Báo: Số 1652/QĐ-BTP V/v Phê duyệt kết quả chấm bài kiểm tra và khóa luận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khóa XIII/2014

T6, 11/07/2014 - 16:19 -- dongnv

Download Quyết định và danh sách học viên đạt yêu cầu kiểm tra lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trọe giúp pháp lý khóa XIII/2014

/sites/default/files/quyet_dinh.rar

Tiếng Việt

Thông Báo

T3, 08/07/2014 - 14:48 -- dongnv

THÔNG BÁO

          Để Hội nghị góp ý Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (ngày 10-11/7/2014) được thành công tốt đẹp, Cục Trợ giúp pháp lý gửi Dự thảo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, tờ trình Về Dự thảo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025, định hướng đến năm 2030 vào Email của các Trung tâm và Sở Tư pháp tham dự Hội nghị.

Tiếng Việt

Thông báo c/v Số: 165/CTGPL-VP V/v thông báo thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam.

T2, 21/04/2014 - 16:43 -- dongnv

   BỘ TƯ PHÁP

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Số:  165/CTGPL-VP

V/v thông báo thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành