Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo, tin điều hành

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014

T4, 10/12/2014 - 12:10 -- dongnv

Download công văn và tài liệu tại đây.

 

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý khóa XIV/2014.

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Công văn mời cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.jpg

Danh sách học viên đủ điều kiện.

Tiếng Việt

Thông tư số: 21/2014/TT-BTP Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

T5, 13/11/2014 - 10:58 -- dongnv

Thông tư bao gồm 3 Chương, 9 Điều và có cơ cấu như sau:

- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2).

- Chương II. Quy định cụ thể (từ Điều 3 đến Điều 7).

- Chương III.  Điều khoản thi hành (từ Điều 8 đến Điều 9).

Tiếng Việt

Thông báo: Giấy Mời

T2, 29/09/2014 - 08:28 -- dongnv

1, file 1: Giấy mời Trung tâm TGPL các tỉnh Quảng Nam, Quảng trị, Quảng Ngãi, mời 02 đại biểu:
- 01 lãnh đạo Trung tâm;
- 01 Trợ giúp viên pháp lý đã tham gia tố tụng ít nhất từ 05 vụ việc trở lên tham dự Tọa đàm.

2, file 2: Giấy mời trung tâm TGPLcác tỉnh: Bắc Kan, Hải Phòng, Thái Bình, Hòa Bình, Sơn La, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam, Bắc Giang; Bắc Ninh; Vĩnh Phúc; Ninh Bình, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, mời 03 đại biểu:

Tiếng Việt

Thông Báo: Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) gửi bổ sung tài liệu phục vụ cho viêc góp ý Đề án Đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý theo Công văn 3678 ngày 27/8/2014 Tài liệu bao gồm:

T4, 10/09/2014 - 11:45 -- dongnv
Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) gửi bổ sung tài liệu phục vụ cho viêc góp ý Đề án Đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý theo Công văn 3678 ngày 27/8/2014

Tài liệu bao gồm:

1. Công văn số 2481/VPCP - PL

2. Công văn 334/BC - TGPL

3. Bài viết trên báo điện tử Chính phủ

Trung tâm Download tài liệu tại đây:

/sites/default/files/tai_lieu.rar

 

Tiếng Việt

Thông báo: Công văn V/v Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

T5, 21/08/2014 - 15:48 -- dongnv

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố.....

 V/v Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

 

 

 

Download Công văn và mẫu báo cáo tại đây

/sites/default/files/picture1_002.jpg

/sites/default/files/picture1_003.jpg

Tiếng Việt

Thông Báo: Số 1652/QĐ-BTP V/v Phê duyệt kết quả chấm bài kiểm tra và khóa luận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khóa XIII/2014

T6, 11/07/2014 - 16:19 -- dongnv

Download Quyết định và danh sách học viên đạt yêu cầu kiểm tra lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trọe giúp pháp lý khóa XIII/2014

/sites/default/files/quyet_dinh.rar

Tiếng Việt

Thông Báo

T3, 08/07/2014 - 14:48 -- dongnv

THÔNG BÁO

          Để Hội nghị góp ý Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (ngày 10-11/7/2014) được thành công tốt đẹp, Cục Trợ giúp pháp lý gửi Dự thảo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, tờ trình Về Dự thảo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025, định hướng đến năm 2030 vào Email của các Trung tâm và Sở Tư pháp tham dự Hội nghị.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo, tin điều hành