Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo về việc cập nhật lên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý và báo cáo về số lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019

T3, 15/10/2019 - 10:49 -- phuongthao

Ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 5052/BTP-TGPL về chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019, theo đó, số liệu vụ việc tham gia tố tụng được cập nhật trên Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý là số liệu báo cáo hàng năm về tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý cho Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) và Sở Tư pháp.

 

Để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019, đồng thời, chuẩn bị chấm điểm thi đua Sở Tư pháp theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố tổ chức cập nhật các vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2019 lên Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, rà soát lại ngày bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý. Đồng thời, chậm nhất ngày 07/11/2019 gửi báo cáo (Phụ lục 1) về Cục Trợ giúp pháp lý và gửi văn bản điện tử vào email lttha2@moj.gov.vn

Nếu có vấn đề cần trao đổi thêm về nội dung trên, vui lòng liên hệ với đồng chí Thanh Hà, Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng TGPL, Sđt: 0243.62739645

Trân trọng!