Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo về việc cập nhật trên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T3, 29/10/2019 - 10:09 -- phuongthao

Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Phần mềm) đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 theo Công văn số 16/TGPL-TTTTDL ngày 17/01/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý.

Trong thời gian qua, các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã vận hành và khai thác có hiệu quả Phần mềm, tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số Trung tâm/trợ giúp viên pháp lý chưa thực hiện việc cập nhật hoặc việc cập nhật chưa được thường xuyên, liên tục. Để có cơ sở thống kê và chấm điểm thi đua đối với các địa phương, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin việc/ vụ việc TGPL và thông tin về nhân sự, tổ chức… lên Phần mềm lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2019, tình hình cập nhật dữ liệu trên Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đôn đốc, nhắc nhở và thông báo hàng tuần trên trang Thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

 Mọi vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý, số điện thoại: 024 32321529, email: trungtamtttgpl@gmail.com.

 Trân trọng!