Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo về việc cập nhật trên Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T3, 19/11/2019 - 12:28 -- phuongthao

Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý kính gửi Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương!

Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Phần mềm) đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 theo Công văn số 16/TGPL-TTTTDL ngày 17/01/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý.

Trong thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm) đã vận hành và khai thác có hiệu quả Phần mềm, tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số Trung tâm/người thực hiện trợ giúp pháp lý chưa cập nhật thông tin việc/vụ việc trợ giúp pháp lý thường xuyên, liên tục và đầy đủ.

Qua theo dõi tình hình cập nhật trên Phần mềm, trong tuần từ 09/11/2019 đến 15/11/2019, đã có 48/63 Trung tâm cập nhật thông tin vụ việc TGPL thụ lý phát sinh trong tuần. Cụ thể:

  •  Trung tâm thụ lý và cập nhật nhiều vụ việc TGPL: Gia Lai, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu,…
  •  Trung tâm không có vụ việc TGPL thụ lý và không cập nhật: Bình Dương, Bình Phước, Ninh Bình, Khánh Hòa, Nghệ An,…

 Để có cơ sở thống kê, theo dõi, báo cáo, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin việc/ vụ việc TGPL và thông tin về nhân sự, tổ chức… lên Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

 Mọi vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý, số điện thoại: 024 32321529, email: trungtamtttgpl@gmail.com.

 Trân trọng!