Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch năm 2020 về TGPL cho người khuyết tật

T4, 30/10/2019 - 16:30 -- vananh

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương!

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 (Quyết định số 1019/QĐ-TTg), Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 (Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng).

Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi trình lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị Quý cơ quan góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng (gửi kèm theo Công văn này).

Văn bản góp ý đề nghị gửi bằng điện tử về Cục Trợ giúp pháp lý theo địa chỉ: lttha2@moj.gov.vn trước ngày 07/11/2019.

          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.