Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo về việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về trợ giúp pháp lý

T4, 30/10/2019 - 16:21 -- vananh

Kính gửi: Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương!

Theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL, ngày 28/11/2019 là hạn cuối cùng các Sở Tư pháp  gửi báo cáo thống kê TGPL năm 2019 về Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Trợ giúp pháp lý và hạn cuối cùng các Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, thành phố Trung ương gửi báo cáo định kỳ năm 2019 về Cục Trợ giúp pháp lý.

Cục Trợ giúp pháp lý lưu ý các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ thời hạn trên đây./.

Trân trọng!