Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo V/v giới thiệu Chức danh, chữ ký Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý

T6, 28/06/2019 - 09:30 -- phuongthao

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1336/QĐ-BTP về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với bà Vũ Thị Hoàng Hà, Trưởng phòng, Phòng chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Cục Trợ giúp pháp lý xin trân trọng thông báo, giới thiệu Chức danh, chữ ký đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà để các cơ quan, đơn vị được biết và tiện liên hệ công việc.