Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo V/v gửi báo cáo năm 2018 về kết quả triển khai Thông tư liên tịch 10 của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

T3, 23/07/2019 - 15:21 -- phuongthao

Theo khoản 5 Điều 20 Thông tư liên tịch số 10/2018/ TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10) thì “Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo về kết quả triển khai Thông tư liên tịch này gửi cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương. Việc báo cáo được thực hiện 02 lần: lần 1 gồm báo cáo nội dung và số liệu được lấy từ ngày 01/01 đến ngày 31/10 hàng năm theo các Mẫu số 06A và 06B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; lần 2 chỉ báo cáo số liệu theo Mẫu số 06C ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này, số liệu được lấy từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.Thời hạn nhận báo cáo theo quy định về thống kê của Bộ Tư pháp.”

 Đến nay đã hết hạn nhận báo cáo năm 2018, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) chưa nhận được báo cáo năm 2018 về kết quả triển khai Thông tư liên tịch 10 của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương các tỉnh sau đây: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Long An, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Cần Thơ.

Đề nghị Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương (đồng chí Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước) các tỉnh nêu trên giúp Sở Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo năm 2018 về kết quả triển khai Thông tư liên tịch 10 của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) và qua email: phant@moj.gov.vn, muộn nhất là ngày 26/7/2019.

Trân trọng !