Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo: V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ TGPL

T5, 03/05/2018 - 16:38 -- tuanvq

 

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TGPL ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: thanhtt@moj.gov.vn trước ngày 18/5/2018. Mọi chi tiết đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 024.62739.638 (đ/c Hà hoặc đ/c Thanh).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/đơn vị.

(Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên mục "lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật" của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)./.

Chi tiết Hồ sơ dự thảo Thông tư tải tại đây.