Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo V/v thực hiện Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

T2, 01/07/2019 - 10:43 -- phuongthao

Đến ngày 30/6/2019, Cục Kế hoạch – Tài chính và Cục Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp đã nhận được các biểu mẫu thống kê 25 và 26 đối với lĩnh vực TGPL theo Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều đơn vị, việc thống kê chưa đúng theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP như: Bình Dương, Bình Thuận, Điện Biên, Tuyên Quang, Kon Tum, Long An, Nghệ An, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Hà Nội, điển hình là lỗi sai số lượt người đã được TGPL chưa tương ứng theo số lượt người của vụ việc kết thúc trong kỳ báo cáo (không phải số lượt người theo vụ việc TGPL tiếp nhận hay thụ lý trong kỳ). Để kịp thời phục vụ số liệu thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm đầy đủ và chính xác, đề nghị các Sở Tư pháp kịp thời gửi bản dấu đỏ hoặc bản scan số liệu thống kê 06 tháng đầu năm 2019 thuộc lĩnh vực TGPL chính xác về Cục Kế hoạch – Tài chính và Cục Trợ giúp pháp lý, chậm nhất ngày 02/7/2019. Nếu quá thời hạn trên, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về việc gửi chậm hoặc gửi số liệu chưa chính xác./.