Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Thông báo V/v thực hiện Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2019 theo Thông tư 12/2018/TT-BTP

T2, 08/07/2019 - 09:54 -- phuongthao

Đến ngày 25/6/2019 là hết hạn gửi Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2019 theo mẫu quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đến nay có rất ít Trung tâm TGPL gửi Báo cáo, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.