Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát

Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn khảo sát về trợ giúp pháp lý tại Indonesia

T2, 20/11/2017 - 09:44 -- tuanvq

Đoàn đã làm việc với đại diện của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, đại diện Văn phòng Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia, trường đại học Luật Jentera và Cục phát triển luật pháp quốc gia Indonesia thuộc Bộ Pháp luật và Nhân quyền.

Tiếng Việt

Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

T4, 27/09/2017 - 15:28 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, sáng ngày 26/9/2017, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho các đại biểu tại khu vực phía Bắc.

Tiếng Việt

Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp về Trợ giúp pháp lý tại Israel và Anh

T2, 15/08/2016 - 15:05 -- tuanvq

Trong quá trình trao đổi, học tập kinh nghiệm, đoàn công tác đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích về tổ chức cũng như hoạt động của hệ thống  trợ giúp pháp lý của Israel và Anh. Đây là những tài liệu tham khảo rất có giá trị trong quá trình hoàn thiện hệ thống trợ giúp pháp lý của Việt Nam nói chung và xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) nói riêng.

* Tại Israel, các hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và được chia theo lĩnh vực hình sự và dân sự.

Tiếng Việt

Đoàn Kiểm tra Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre

T5, 01/11/2018 - 15:40 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre (Kế hoạch số 21/KH-CTGPL ngày 15/10/2018 và Quyết định số 39/QĐ-CTGPL ngày 15/10/2018 của Cục Trợ giúp pháp lý), từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn và các thành viên đại diện các đơn vị thuộc Cục đã thực hiện kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre.

Tiếng Việt

Hội nghị triển khai một số văn bản trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sóc Trăng

T3, 30/10/2018 - 15:43 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 2476/QĐ-BTP ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương đầu tư khoản viện trợ PDA do Đại sứ quán Ai len tài trợ và Quyết định số 2477/QĐ-BTP ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt văn kiện và Quyết định đầu tư khoản viện trợ PDA do Đại sứ quán Ai len tài trợ, trong ngày hai ngày 23 và 24/10 vừa qua tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản trợ giúp pháp lý, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng 

Tiếng Việt

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định

T5, 18/10/2018 - 09:34 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 20/KH-CTGPL ngày 02/10/2018 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định. Ngày 11/10/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do bà Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định.

Tiếng Việt

Hội nghị triển khai một số văn bản trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định

T2, 15/10/2018 - 10:09 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 2476/QĐ-BTP ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương đầu tư khoản viện trợ PDA do Đại sứ quán Ai len tài trợ  và Quyết định số 2477/QĐ-BTP ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt văn kiện và Quyết định đầu tư khoản viện trợ PDA do Đại sứ quán Ai len tài trợ, ngày 12 và 13/10 vừa qua tại thành phố Nam Định, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản trợ giúp pháp lý, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn về triển khai một số văn bản trợ giúp pháp lý tại tỉnh Gia Lai

T5, 04/10/2018 - 15:10 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 01/10/2018, tại tỉnh Gia Lai, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số văn bản trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng Hình sự và giới thiệu một số điểm mới, nội dung cơ bản của 03 Thông tư ban hành trong năm 2018

T6, 28/09/2018 - 15:45 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, ngày 10/9/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản và một số điểm mới của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT- BTP-BCA-BQP-BTC- VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thông tư số 09/2018/TT-BTP ng

Tiếng Việt

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk

T6, 28/09/2018 - 14:48 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 2353/QĐ-BTP ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 24/9/2018, Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm Phó Trưởng đoàn và các chuyên viên của Cục Trợ giúp pháp lý và Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đã làm việc với Sở Tư pháp để kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát