Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát

KIỂM TRA CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

T2, 27/08/2018 - 23:44 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 17/KH-CTGPL ngày 19/7/2018 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại thành phố Hải Phòng. Ngày 17/8/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do ông Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại thành phố Hải Phòng.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hành chính và giới thiệu một số điểm mới về thể chế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

T5, 23/08/2018 - 16:22 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ giới thiệu một số điểm mới về Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;  Thông tư quy định tiêu chí vụ việc phức tạp, điển hình và tập huấn kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp

Tiếng Việt

Đoàn Kiểm tra về tình hình tổ chức cán bộ, công tác trợ giúp pháp lý và bình đẳng giới tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

T5, 09/08/2018 - 09:39 -- tuanvq

Sau khi giới thiệu thành phần buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp báo cáo về hai nội dung như sau: nội dung I về công tác trợ giúp pháp lý: (1) việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành như công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số

T5, 12/07/2018 - 16:39 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số vào ngày 11/7/2018 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tiếng Việt

Kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Kom Tum và Quảng Ngãi

T3, 26/06/2018 - 14:23 -- tuanvq

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án, Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp làm Phó trưởng đoàn và đại diện các Bộ, ngành thành viên: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng dân sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

T3, 26/06/2018 - 10:00 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng dân sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý vào ngày 14/07/2018 tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếng Việt

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa

T6, 08/06/2018 - 15:47 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số12/KH-CTGPL ngày 29/5/2018 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 05/6/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do bàVũ Thị Hường - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa.

Tiếng Việt

Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và tổ chức tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hành chính tại tỉnh Ninh Thuận

T6, 08/06/2018 - 15:44 -- tuanvq

Triển khai Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, trong hai ngày 31/5 và 01/6/2018, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng hành chính tại tỉnh Ninh Thuận.

 

 

Tiếng Việt

Đoàn Kiểm tra về tình hình tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận

T6, 08/06/2018 - 15:33 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 09/5/2018), Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày (Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 23/5/2018) do Bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn, Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Phó Trưởng đoàn và đại diện Cục Công tác phía Nam, các chuyên viên

Tiếng Việt

Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự tại tỉnh Lạng Sơn

T5, 24/05/2018 - 09:46 -- tuanvq

Triển khai Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, trong hai ngày 21 và 22/5/2018, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự tại tỉnh Lạng Sơn.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát