Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T3, 19/03/2019 - 09:52 -- vananh

   Nhằm quán triệt, triển khai, giới thiệu Hệ thống quản lý công tác trợ giúp pháp lý; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Hội nghị Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự

T2, 18/03/2019 - 22:48 -- vananh

   Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 18/3/2019, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý (TGPL) trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Đoàn Kiểm tra Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh

T4, 06/03/2019 - 10:47 -- vananh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt (kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 24/01/2019), ngày 21/02/2019, Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 03/KH-CTGPL về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 13/QĐ-CTGPL về thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh.

Tiếng Việt

Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn khảo sát về trợ giúp pháp lý tại Indonesia

T2, 20/11/2017 - 09:44 -- tuanvq

Đoàn đã làm việc với đại diện của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, đại diện Văn phòng Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia, trường đại học Luật Jentera và Cục phát triển luật pháp quốc gia Indonesia thuộc Bộ Pháp luật và Nhân quyền.

Tiếng Việt

Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

T4, 27/09/2017 - 15:28 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, sáng ngày 26/9/2017, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho các đại biểu tại khu vực phía Bắc.

Tiếng Việt

Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp về Trợ giúp pháp lý tại Israel và Anh

T2, 15/08/2016 - 15:05 -- tuanvq

Trong quá trình trao đổi, học tập kinh nghiệm, đoàn công tác đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích về tổ chức cũng như hoạt động của hệ thống  trợ giúp pháp lý của Israel và Anh. Đây là những tài liệu tham khảo rất có giá trị trong quá trình hoàn thiện hệ thống trợ giúp pháp lý của Việt Nam nói chung và xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) nói riêng.

* Tại Israel, các hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và được chia theo lĩnh vực hình sự và dân sự.

Tiếng Việt

Tọa đàm Xây dựng, vận hành Fanpage “Tuổi trẻ Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật"

T4, 24/07/2019 - 15:57 -- phuongthao

Thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật 2019, được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Tư pháp , ngày 22/7/2019, Vụ phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo TW đoàn tổ chức tọa đàm "Xây dựng, vận hành fanpage 'Tuổi trẻ Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật"''.

Tiếng Việt

Thông báo về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019

T6, 12/04/2019 - 13:17 -- vananh

   Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý thông báo về một số nội dung liên quan đ

Tiếng Việt

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn

T6, 29/03/2019 - 15:29 -- vananh

   Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CTGPL và Quyết định số 17/QĐ-CTGPL ngày 06/3/2019, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL), Bộ Tư pháp do đồng chí Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác TGPL tại hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn ngày 19-20/3/2019.

Tiếng Việt

Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng

T4, 27/03/2019 - 14:56 -- vananh

   Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CTGPL về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) và Quyết định số 15/QĐ-CTGPL về việc thành lập Đoàn kiểm về công tác TGPL, từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019, Đoàn kiểm tra về công tác TGPL do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng Đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã tiến hành kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát