Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk

T6, 28/09/2018 - 14:48 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 2353/QĐ-BTP ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 24/9/2018, Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm Phó Trưởng đoàn và các chuyên viên của Cục Trợ giúp pháp lý và Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đã làm việc với Sở Tư pháp để kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận

Tiếng Việt

Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự và giới thiệu một số điểm mới về thể chế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại tỉnh Đồng Tháp

T3, 18/09/2018 - 14:46 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, ngày 10/9/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ giới thiệu một số điểm mới về Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6

Tiếng Việt

Cần tăng cường phối hợp để thực hiện hiệu quả hơn công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán trở về

T5, 13/09/2018 - 10:18 -- tuanvq

Ngày 11/9/2018, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đã tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá chính sách, pháp luật về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”.

Tiếng Việt

Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn khảo sát về trợ giúp pháp lý tại Canada

T2, 10/09/2018 - 10:13 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 1547/QĐ-BTP ngày 09/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn đi công tác nước ngoài (sau đây gọi là Đoàn công tác), từ ngày 13/8/2018 đến ngày 16/8/2018, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng Đoàn đã kết thúc thành công chuyến khảo sát về trợ giúp pháp lý tại Canada.

Tiếng Việt

KIỂM TRA CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

T2, 27/08/2018 - 23:44 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 17/KH-CTGPL ngày 19/7/2018 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại thành phố Hải Phòng. Ngày 17/8/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do ông Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại thành phố Hải Phòng.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hành chính và giới thiệu một số điểm mới về thể chế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

T5, 23/08/2018 - 16:22 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ giới thiệu một số điểm mới về Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;  Thông tư quy định tiêu chí vụ việc phức tạp, điển hình và tập huấn kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp

Tiếng Việt

Đoàn Kiểm tra về tình hình tổ chức cán bộ, công tác trợ giúp pháp lý và bình đẳng giới tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

T5, 09/08/2018 - 09:39 -- tuanvq

Sau khi giới thiệu thành phần buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp báo cáo về hai nội dung như sau: nội dung I về công tác trợ giúp pháp lý: (1) việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành như công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số

T5, 12/07/2018 - 16:39 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số vào ngày 11/7/2018 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tiếng Việt

Kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Kom Tum và Quảng Ngãi

T3, 26/06/2018 - 14:23 -- tuanvq

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án, Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp làm Phó trưởng đoàn và đại diện các Bộ, ngành thành viên: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng dân sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

T3, 26/06/2018 - 10:00 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTP ngày 08/02/2018, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng dân sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý vào ngày 14/07/2018 tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát