Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát

Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại hai tỉnh Bỉnh Dương, Bình Phước

T3, 18/07/2017 - 10:09 -- tuanvq

Mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749//QĐ-Thủ tướng Chính phủ ngày 01/6/2015), kết quả thực hiện chính sách về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 và Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (tại tỉnh Bình Phước); những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn ch

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn về Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khu vực phía Nam

T6, 02/06/2017 - 14:29 -- tuanvq

Ngày 19/5/2017, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức tổ chức tập huấn về Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình và tập huấn kỹ năng  trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp

Tiếng Việt

Hội nghị tập huấn về Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại khu vực phía Bắc

T6, 28/04/2017 - 10:49 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Trợ giúp pháp lý, Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực  Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình và Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2017,

Tiếng Việt

Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại 02 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

T2, 24/04/2017 - 09:40 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh (Kế hoạch số 11/KH-CTGPL ngày 24/3/2017 và Quyết định số 11/QĐ-CTGPL ngày 24/3/2017 của Cục TGPL), trong các ngày từ 18 -20/4/2017, Đoàn công tác của Cục TGPL gồm đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh và các thành viên: đồng chí Lê Thị Thúy – Phó Trưởng phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc – Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng TGPL đã thực hiện kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Tiếng Việt

Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn khảo sát về trợ giúp pháp lý tại Hà Lan và Phần Lan

T6, 14/04/2017 - 11:13 -- tuanvq

Từ ngày 29/3/2017-05/04/2017, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bà Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý là Trưởng Đoàn đã làm việc với một số cơ quan, tổ chức tại Hà Lan và Phần Lan để học hỏi kinh nghiệm trợ giúp pháp lý tại 02 quốc gia này. Tham gia đoàn Công tác có ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; bà Hoàng Thúy Duyên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; đại diện của Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Trợ giúp pháp lý và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tiếng Việt

HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI)

T5, 09/03/2017 - 15:55 -- tuanvq

Tiếp theo Hội thảo tại Hà Nội, ngày 7/3/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Đồng chí Ngô Trung Thành, ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, khảo sát