Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tòa án nhân dân tối cao đôn đốc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

T5, 21/11/2019 - 14:04 -- phuongthao

Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 244/TANDTC-PC ngày 5/11/2019 đôn đốc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Chi tiết vui lòng xem ở File đính kèm và thông tin tại: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/toa-an-toi-cao-don-doc-hoat-dong-tro-giup-phap-ly . Trân trọng!

 

File đính kèm: