Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý năm 2015 - 2025 tại tỉnh Long An

T2, 28/09/2015 - 10:09 -- dongnv

 Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý năm 2015 - 2025 (Đề án), ngày 23/9/2015, tại Long An, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Đề án.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thành phần tham dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Đoàn luật sư tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, một số Phòng Tư pháp cấp huyện, tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi nghe đồng chí Cù Thu Anh giới thiệu những nội dung cơ bản và nhiệm vụ mà Đề án đặt ra, các ý kiến phát biểu thể hiện sự đồng thuận cao về các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án: thực hiện vụ việc tập trung vào việc tham gia tố tụng; rà soát, đánh giá các Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để có giải pháp xử lý phù hợp (Trước khi Đề án ban hành, ngay đầu năm 2015, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải thể hai Chi nhánh hoạt động thiếu hiệu quả ở hai huyện Vĩnh Hưng và Đức Huệ. Trước đó năm 2013, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đánh giá 32 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên toàn tỉnh, qua đó thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với tất cả các Câu lạc bộ trợ trên do hoạt động không hiệu quả); tăng cường công tác truyền thông bằng phương thức hiệu quả để người dân biết đến trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, các đại biểu hoan nghênh việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP đã hiện thực hóa giải pháp của Đề án về việc nâng mức bồi dưỡng cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước để động viên, khuyến khích nâng cao số lượng, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp đã sớm có văn bản góp ý, nhất trí với những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo bám vào các hoạt động mà Đề án đã nêu. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý cũng đồng thời làm rõ, giải đáp các vướng mắc giúp địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án.

Nguyễn Thị Pha, Phòng QLNV, Cục Trợ giúp pháp lý.

Loại tin tức: