Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Trợ giúp pháp lý tại Đắk Lắk sau 06 tháng triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

T2, 06/08/2018 - 09:34 -- tuanvq

Sau nửa năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tại Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2018 tại Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/5/2018, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý và thực hiện 377 vụ việc (352 vụ việc tham gia tố tụng, 18 vụ việc tư vấn pháp luật, 07 vụ việc đại diện ngoài tố tụng) cho 377 lượt người (24 người có công với cách mạng, 52 người thuộc hộ nghèo, 145 người dân tộc thiểu số, 16 người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số, 14 trẻ em, 99 người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, 05 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, 22 người có khó khăn về tài chính). Số lượng vụ việc tham gia tố tụng tăng gần 1.8 lần so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2017: 204 vụ việc), trong đó, chủ yếu là số vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào hoạt động tố tụng theo chủ trương của Luật TGPL năm 2017. Hoạt động này cũng đã được Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh và Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ từ phía các cơ quan tố tụng, đồng thời cũng là kết quả nỗ lực của tập thể các bộ, công chức, viên chức của Trung tâm, cùng đồng lòng, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội của Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định về kỹ năng tham gia tố tụng, một số Trợ giúp viên pháp lý mới được bổ nhiệm, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng nhìn chung chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng ngày càng được nâng lên, các Trợ giúp viên pháp lý đã được cọ sát thực tế, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình công tác.

Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu thực tế tại địa phương, trong thời gian qua, Trung tâm đã triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục lựa chọn đội ngũ Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo các tiêu chuẩn, điều kiện của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL. Kết quả Trung tâm đã ký hợp đồng trợ giúp pháp lý đối với 12 luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có bề dày kinh nghiệm trong công tác và trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng hưởng chính sách này. Ngoài ra, Trung tâm đã và đang tiếp tục thực hiện thu hồi thẻ cộng tác viên đăng ký theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, do không đáp ứng được yêu cầu của Luật TGPL năm 2017, đồng thời đã thông báo mời những người đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn của luật mới tham gia làm cộng tác viên của Luật TGPL năm 2017.

 Để nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các Trợ giúp viên mới tham gia tố tụng, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã tổ chức 01 Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp năm 2018 với 57 người tham dự, cử cán bộ tham gia 04 Hội nghị do Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức. Ngoài ra, Trung tâm đã cử 03 viên chức tham gia lớp đào tạo nghề luật sư để tạo nguồn phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và phân công người hướng dẫn tập sự trợ giúp pháp lý cho 05 viên chức đủ điều kiện tại Trung tâm theo luật mới.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục thực hiện xây dựng, in ấn tờ gấp pháp luật, Bảng thông tin TGPL để niêm yết tại trụ sở của các cơ quan tố tụng theo Chương trình phối hợp liên ngành, thay thế những tờ gấp, Bảng thông tin cũ, không còn phù hợp nhằm phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân biết về chủ trương, chính sách mới của nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện 05 đợt truyền thông về TGPL theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 tại 05 xã, thuộc 03 huyện cho 235 người tham dự, các báo cáo viên pháp luật đã thực hiện giải đáp pháp luật tại chỗ 09 vụ việc cho 09 lượt người. Trong đó, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 03 đợt truyền thông, Hội Luật gia tỉnh 02 đợt truyền thông tại các xã biên giới. Đồng thời, để phục vụ cho công tác truyền thông được thuận lợi, nội dung phong phú, hiệu quả, Trung tâm đã biên soạn và cấp phát hàng trăm tờ gấp pháp luật cho người dân tham dự, phối hợp với cán bộ tư pháp, địa chính địa phương trực tiếp tham gia buổi truyền thông để giải đáp những vướng mắc pháp luật liên quan đến địa phương khi có yêu cầu.

Sau 06 tháng thực hiện và triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuy có khó khăn nhưng hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương đã dần đi vào ổn định. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ trong thời gian tới, tập thể cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý. Đưa công tác TGPL của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những đối tượng yếu thế trong xã hội./.

Thu Hương