Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 04. 3733.43.09.

Tin tức - Sự kiện

17/01/2018 - 15:59

Nhằm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, thực hiện nhiệm vụ tại điểm d mục 3 Phần II Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, tại thành phố Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị đóng góp định hướng xây dựng Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Hội nghị được diễn ra trong 1,5 ngày từ 15 - 16/01/2018 dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và sự tham dự đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm và Trợ giúp viên pháp lý của 31 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Bắc một số tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành phố Hà Nội.

15/01/2018 - 16:10

Thực hiện Kế hoạch số 436/HĐDT14 ngày 20/12/2017 của Hội đồng dân tộc - Quốc hội Khoá XIV về việc khảo sát triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, Đoàn khảo sát...

15/11/2017 - 09:21

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp do Bà Vũ Thị Hường – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nghệ An.

10/10/2017 - 16:21

Thực hiện Kế hoạch số 1441/KH-HĐPHLN ngày 08/8/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017, ngày 04 và 06/10/2017, Đoàn Kiểm tra phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong...

06/10/2017 - 15:09

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, tiếp theo hội nghị tại Hà Nội, ngày 5/10/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý khu vực phía Nam. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ...

Trang