Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

09/08/2018 - 09:39

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 09/5/2018), ngày 02 – 03/8/2018, Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình tổ chức cán bộ, công tác trợ giúp pháp lý và bình...

Trang