Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

29/03/2018 - 09:21

Thực hiện Kế hoạch 1960/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Kế hoạch số 2410/KH-HĐPHLN ngày 28/10/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh, ngày 16/3/2018, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp...

Trang