Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 04. 3733.43.09.

Tin tức - Sự kiện

17/01/2018 - 15:59

Nhằm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, thực hiện nhiệm vụ tại điểm d mục 3 Phần II Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, tại thành phố Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị đóng góp định hướng xây dựng Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Hội nghị được diễn ra trong 1,5 ngày từ 15 - 16/01/2018 dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và sự tham dự đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm và Trợ giúp viên pháp lý của 31 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Bắc một số tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành phố Hà Nội.

15/01/2018 - 16:10

Thực hiện Kế hoạch số 436/HĐDT14 ngày 20/12/2017 của Hội đồng dân tộc - Quốc hội Khoá XIV về việc khảo sát triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, Đoàn khảo sát...