Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

26/06/2018 - 14:23

Thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định 2637/QĐ-HĐPH ngày 22/12/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), từ ngày 18/6 đến ngày 21/6/2018, Hội đồng phối hợp...

Trang