Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

04/07/2017 - 14:48

Thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017, trong hai ngày 29 và 30/6/2017, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (Hội đồng) tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý...

20/06/2017 - 17:40

Sáng ngày 20/6, với 454/458 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi. Cũng trong buổi sáng, với 458/458 ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi.

20/06/2017 - 17:32

Sáng ngày 20/6/2017, với 100% đại biểu có mặt tán thành Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) gồm 8 chương, 48 Điều với nhiều nội dung mới quan trọng.

Trang