Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

14/03/2018 - 16:38

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-STP ngày 30/01/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ngày 07/02/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho đội ngũ người tiến hành tố tụng. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp...

07/03/2018 - 09:07

Sáng 01/3/2018, tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, Sở Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình (05/3/1998 - 05/3/2018).

05/03/2018 - 14:34

Thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên...

17/01/2018 - 15:59

Nhằm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, thực hiện nhiệm vụ tại điểm d mục 3 Phần II Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng...

15/01/2018 - 16:10

Thực hiện Kế hoạch số 436/HĐDT14 ngày 20/12/2017 của Hội đồng dân tộc - Quốc hội Khoá XIV về việc khảo sát triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc đã tiến hành khảo sát về trợ...

Trang