Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

12/03/2014 - 16:03

Tỉnh Điện Biên có dân số 491.046 người gồm 21 dân tộc chung sống. Trong đó, ba dân tộc Thái, H’mong và Khmú chiếm tới trên 74% dân số của toàn tỉnh. Tỷ lệ người nghèo ở Điện Biên thuộc hàng cao nhất, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 63/64 tỉnh thành trong cả nước. Điện Biên gồm 01 thành phố...

12/03/2014 - 15:55

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Hội đồng) vừa ban hành Kế hoạch công tác năm 2014.

04/03/2014 - 08:43

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân. Phát huy kết quả công tác đạt được trong năm 2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã ban hành và triển khai Kế hoạch công tác năm 2014 với nội...

21/02/2014 - 16:58

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn với đại đa số là người dân tộc thiểu số nghèo, dân trí thấp - là đối tượng được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, như vậy hoạt động trợ giúp pháp lý ở Điện Biên là nhu cầu bức thiết trong đời sống xã hội.Hoạt động này...

18/02/2014 - 15:31

Chiều ngày 17/02, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác...

23/01/2014 - 16:39

Trợ giúp pháp lý là nhu cầu bức thiết trong đời sống xã hội đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này nhằm giúp người dân bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

20/01/2014 - 09:21

Sáng 17/01, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý (Chiến lược) ở Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chiến lược và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trong toàn quốc. Hội...

14/01/2014 - 14:21

Thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo...

Trang