Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

14/11/2013 - 15:10

Trợ giúp pháp lý là nhu cầu bức thiết trong đời sống xã hội đặc biệtlà ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này nhằm giúp người dân bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân...

11/11/2013 - 10:55

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2013 và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng, trong 6 tháng đầu năm 2013...

21/08/2013 - 15:09

Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-BTP ngày 02/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), Đoàn khảo sát liên ngành do ông Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng Cục...

19/08/2013 - 15:06

Cục Trợ giúp pháp lý và hưởng ứng Chương trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp phát động.

19/08/2013 - 09:46

Cục Trợ giúp pháp lý và hưởng ứng Chương trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp phát động.

01/08/2013 - 15:03

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2013, ngày 26/7/2013 Đoàn công tác Cục Trợ giúp pháp lý do Đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh làm trưởng đoàn đã làm việc và khảo sát về công tác trợ giúp pháp lý tại thành phố Hải Phòng

29/07/2013 - 15:01

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013, ngày 26/7/2013 tại Khách sạn Bưu điện Hạ Long (số 1, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn “Kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia...

25/07/2013 - 14:59

Nhằm đánh giá thực trạng triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015”, Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 về những...

Trang