Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

27/12/2013 - 17:11

Những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực pháp luật, làm giảm bớt đơn thư tranh chấp và các khiếu kiện không cần thiết, ổn định...

25/12/2013 - 10:31

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện...

25/12/2013 - 10:26

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh, năm 2013Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang đã tập trung cao độ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới. Kết...

25/12/2013 - 10:23

Năm 2013, các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khănđược triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

25/12/2013 - 10:21

Năm 2013, các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khănđược triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

20/12/2013 - 10:46

Sáng 18/12/2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động ( 1998-2013), sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

12/12/2013 - 09:44

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-HĐPH ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), ngày 09/12/...

11/12/2013 - 11:02

Khắc phục những khó khăn, Trung trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2013 và đạt được một số kết quả nổi bật:

Trang