Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

11/12/2013 - 10:57

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hải Dương (Hội đồng liên ngành tỉnh) được thành lập theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10/04/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên cơ sở thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP...

10/12/2013 - 15:26

Được sự nhất trí của lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý, từ ngày 6- 7/12/2013, tại thành phố Cà Mau, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng giải quyết các vụ việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái...

04/12/2013 - 16:53

Từ ngày 25 đến ngày 29/11/2013 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm Trưởng đoàn đã đến Hàn Quốc nghiên cứu, khảo sát hoạt động trợ giúp pháp lý tại nước này

27/11/2013 - 17:21

Công tác cải cách hành chính luôn được Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm. Trong 09 tháng đầu năm 2013, công tác cải cách hành chính được Cục thực hiện trong các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành...

22/11/2013 - 11:09

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có Ngành Tư pháp nói chung, cũng như Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) nói riêng. Song do được sự quan tâm của Ngành, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo...

21/11/2013 - 10:58

Thực hiện kế hoạch về việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2013 và kế hoạch triển khai Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các...

14/11/2013 - 16:40

Thực hiện Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2013, trên cơ sở danh sách đăng ký trợ giúp pháp lý lưu động năm 2013 của Phòng Tư pháp, trong hai ngày 11, 12/7/2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh thực hiện trợ giúp pháp lý tại 7 xã...

14/11/2013 - 16:32

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013, ngày 06/8/2013

Trang