Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

18/02/2014 - 15:31

Chiều ngày 17/02, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác...

23/01/2014 - 16:39

Trợ giúp pháp lý là nhu cầu bức thiết trong đời sống xã hội đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này nhằm giúp người dân bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

20/01/2014 - 09:21

Sáng 17/01, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý (Chiến lược) ở Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chiến lược và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trong toàn quốc. Hội...

14/01/2014 - 14:21

Thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo...

08/01/2014 - 10:18

Thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 và Công văn số 5463/BTP-TGPL ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý,...

06/01/2014 - 10:32

Ngày 26/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh.

06/01/2014 - 10:30

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT/BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ “ Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính ”(Thông tư liên tịch số 10)

03/01/2014 - 09:27

Bắc Kạn, là một tỉnh có nhiều địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hiện nay theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh có 50 xã thuộc diện khu vực III và 58 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II. Số hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao.

Trang