Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

21/08/2013 - 15:09

Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-BTP ngày 02/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), Đoàn khảo sát liên ngành do ông Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng Cục...

19/08/2013 - 15:06

Cục Trợ giúp pháp lý và hưởng ứng Chương trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp phát động.

19/08/2013 - 09:46

Cục Trợ giúp pháp lý và hưởng ứng Chương trình tình nguyện do Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp phát động.

01/08/2013 - 15:03

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2013, ngày 26/7/2013 Đoàn công tác Cục Trợ giúp pháp lý do Đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh làm trưởng đoàn đã làm việc và khảo sát về công tác trợ giúp pháp lý tại thành phố Hải Phòng

29/07/2013 - 15:01

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013, ngày 26/7/2013 tại Khách sạn Bưu điện Hạ Long (số 1, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn “Kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia...

25/07/2013 - 14:59

Nhằm đánh giá thực trạng triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015”, Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 về những...

24/07/2013 - 14:54

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2013 đã được lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, để đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, đề xuất việc đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Kế hoạch khảo sát về tổ chức và...

19/07/2013 - 14:52

Ngày 21/6/2013 Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã thành lập Đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động TGPL tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định (từ 09/7/2013 đến ngày 12/7/2013) nhằm đánh giá đầy đủ và toàn diện thực trạng tổ chức và hoạt động TGPL, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề...

Trang