Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

22/11/2013 - 11:09

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có Ngành Tư pháp nói chung, cũng như Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) nói riêng. Song do được sự quan tâm của Ngành, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo...

21/11/2013 - 10:58

Thực hiện kế hoạch về việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2013 và kế hoạch triển khai Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các...

14/11/2013 - 16:40

Thực hiện Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2013, trên cơ sở danh sách đăng ký trợ giúp pháp lý lưu động năm 2013 của Phòng Tư pháp, trong hai ngày 11, 12/7/2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh thực hiện trợ giúp pháp lý tại 7 xã...

14/11/2013 - 16:32

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013, ngày 06/8/2013

14/11/2013 - 16:06

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo năm 2013

14/11/2013 - 15:50

Vừa qua, từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 09 tháng 8 năm 2013, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với UBND thành phố Uông Bí, phòng Tư pháp tiến hành Trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân các phường Phương Đông, Phương Nam, Quang Trung và Yên Thanh nơi mà số lượng người...

14/11/2013 - 15:32

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015

14/11/2013 - 15:22

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư.

Trang