Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

20/11/2017 - 09:44

Từ ngày 26/10/2017- 27/10/2017, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do ông Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý là Trưởng Đoàn đã làm việc với một số cơ quan, tổ chức tại Indonesia để khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trợ giúp pháp lý tại quốc gia này, đặc biệt là những vấn đề mới mà Việt Nam...

15/11/2017 - 09:21

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp do Bà Vũ Thị Hường – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nghệ An.

10/10/2017 - 16:21

Thực hiện Kế hoạch số 1441/KH-HĐPHLN ngày 08/8/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017, ngày 04 và 06/10/2017, Đoàn Kiểm tra phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong...

06/10/2017 - 15:09

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, tiếp theo hội nghị tại Hà Nội, ngày 5/10/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý khu vực phía Nam. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ...

Trang