Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

24/07/2017 - 09:03

Cao Bằng là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới có 5/12 huyện nghèo,139/199 xã đặc biệt khó khăn, 1430/1598 thôn đặc biệt khó khăn; phần lớn người dân (chiếm hơn 90%) là người dân tộc thiểu số thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Kinh tế chủ yếu dựa vào làm nông với kĩ thuật còn thô sơ chưa biết...

24/07/2017 - 08:56

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; trong 02 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên mở Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

18/07/2017 - 13:57

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-BTP ngày 25/01/2017, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng dân sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý vào ngày 14/072017 tại thị xã...

18/07/2017 - 10:09

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp do Bà Vũ Thị Hường – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại hai tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

13/07/2017 - 15:56

Ngày 13/7/2017, tại Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (dự thảo Thông tư liên tịch).

13/07/2017 - 15:23

Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) đã tổ chức Hội thảo thảo luận về một số vấn đề của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

04/07/2017 - 14:48

Thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017, trong hai ngày 29 và 30/6/2017, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (Hội đồng) tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý...

Trang