Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 04. 3733.43.09.

QUY CHẾ Số:4617/QCPH/BTP-LĐLSVN v/v Phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư