Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

QUY CHẾ Số:4617/QCPH/BTP-LĐLSVN v/v Phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư